een stukje

geschiedenis

Hoeven, een hoeve is een oude oppervlaktemaat van twaalf bunder; het ideale grondoppervlak voor het starten van een boerenbedrijf. En dat moet ook Kees, ons pa gedacht hebben, toen hij ruim 45 jaar geleden verhuisde met ons ma Riet van de boerderij in het Groene Woud (Oudenbosch) naar de Torendreef (Hoeven).

Deze boerderij ruim gelegen aan de Koedijk naast de Zandput. Een oude zandafgraving, waardoor er nu een watertje omringd door bomen is. In de zomer wat vissen en in de winter schaatsen. Een mooie plek.

Riet en Kees bouwden in 1975 een ligboxenstal waarin de koeien kwamen te staan. Los lopen in plaats van aan de ketting staan. De koeien werden tweemaal daags gemolken in een 2×4 visgraat melkstal. Mijn ambities om het bedrijf voort te zetten waren er al in mijn jonge jaren. Altijd mijn vader en opa helpen op het bedrijf, lekker rondsjouwen.

In 1996 ben ik volledig thuis komen werken, terwijl mijn vader zich ging richten op het taxeren. Stap voor stap breidden ik het bedrijf uit: een nieuwe mestkelder (1999), daarop de jongveestal (2002) gebouwd, om deze stal in 2008 uit te breiden met een nieuwe melkstal, tanklokaal en een rij boxen. Begin 2009 konden de koeien verhuisd worden naar hun nieuwe plek. Wat een overgang, van het uren melken in de visgraatstal naar een rondje in de carrousel. Wat genoten de koeien van de grotere ruimte, het vele licht en meer frisse lucht. Het jongvee werd op dezelfde dag verhuisd naar de oude ligboxstal. In gezellige groepen per leeftijd bij elkaar. Dichtbij de ruimte waar de vaars of koe zijn kalfje krijgt; lekker in een dik pak stro.

beleef het

op de boerderij

Trots op de nieuwe stal en ons mooie bedrijf, inmiddels was mijn vrouw Corinne ook toegetreden in het bedrijf, besloten we om ja te zeggen op de vraag of we mee wilden doen aan de open dag voor de Oudenbossche scholen. Dit was het startsein om jaarlijks vele scholieren en andere gasten te mogen ontvangen op ons bedrijf. Ik begeleidde ondertussen ook al stagiaires en leerde hen de mooie en minder mooie kanten van ons melkveebedrijf. Zowel in de praktijk als het mee opstellen van ondernemingsplannen, investeringsvoorstellen en andere managementopdrachten.

Na de komst van onze kinderen is het onze ambitie om het bedrijf bij de tijd te houden en geleidelijk te laten groeien. Zodat zij later ook de keuze hebben om het familiebedrijf voort te zetten. Daarom is er in 2013 uitgebreid met een nieuwe mestkelder naast de koeienstal en is die kelder in 2018 overkapt met een uitbreiding van 75 ligboxen, strohokken en opslagruimte. 130 koeien aan de melk en 90 stuks jongvee rondlopend in de stal voor de nieuwe aanwas. Klaar voor de toekomst!

Door de late wetgeving van inkrimping zijn onze groeiplannen drastisch getemperd en hebben we een flink aantal koeien moeten verkopen. Van de 130 koeien konden we er nog maar 100 houden. Voor het verminderen van het aantal stuks jongvee hadden we de oplossing tijdelijk gevonden in het elders plaatsen van het vee. De pink verliet rond de leeftijd van 16 maanden ons bedrijf en kwam terug als 24 maanden oude vaars, net voor het kalveren. In de tussentijd hebben we geïnvesteerd in fosfaatrechten en staat het 80 stuks jongvee inmiddels in onze nieuwe stal. 

De oude jongveestal is helemaal leeg komen te staan. In het najaar van 2018 hebben we een deel van deze oude stal grondig verbouwd. Voor deze mooie ruimte is een nieuwe invulling gevonden. Het is een plek waar mensen kunnen vertoeven, zich vermaken rond de boerderij, genieten, tot rust komen en kennis vergaren van de afkomst van ons voedsel. Beleven op de boerderij…

Kom gezellig naar onze boerderij

Ben je benieuwd naar onze boerderij? Kom eens langs voor een rondwandeling. Neem telefonisch of per e-mail contact met ons op.

Contact

06 - 10 18 99 63

info@rommenskoeien.nl

Torendreef 4, 4741 SX Hoeven

Kom gezellig naar onze boerderij

Ben je benieuwd naar onze boerderij? Kom eens langs voor een rondwandeling. Neem telefonisch of per e-mail contact met ons op.